GlaxoSmithKline

Eltroxin (T4)

18.90 

Abbott Pharma

Thyronorm (T4)

20.90